Aquesta era una de les opcions que tenia em compte. Les càmeres tenien el
microprogramari desfasat per coses del Linux.

Les manego amb curl i cgi. No m'atrevia de ficar al dia el
microprogramari , ara ja ho he fet amb alguna i ha anat bé. Em queda

la més important però per ara no hi puc anar, suposo però que no hi haurà
cap problema ja que és igual a les altres.

El nou microprogramari utilitza TLS 1.2.

Gracies.

Jordi

On Tue, 4 Jun 2019 09:05:37 +0200, Narcis Garcia wrote:

> En una circumstància així, jo ho he resolt amb un servidor SMTP
> intermediari: Un servidor (Exim, Postfix, etc.) que admeti el protocol
> antic i reenvii els correus amb el protocol requerit cap al servidor
> d'Internet.
> El mateix es pot fer per a POP3 i IMAP, com a manera de poder
> reutilitzar equipament entic (ordinadors, telèfons, perifèrics, etc).
>
> Evidentment un intermediari així només ha d'admetre els clients i
> origens autoritzats, per a minimitzar-ho com a forat de seguretat.
>
>
>

Respondre per correu electrònic a