El 29/11/19 a les 13:12, Ricard Pradell ha escrit:
> Això em planteja una pregunta "off-topic": si tinc un servidor de
> màquines virtuals sense mode gràfic, com puc accedir (si puc) a les
> màquines virtuals que si tenen mode gràfic? Ara ho faig amb anydesk,
> però requereix un sistema gràfic al host per funcionar.
>

Amb Virtualbox potser ès pot fer servir això:

  https://www.virtualbox.org/manual/ch07.html

I amb el Virt-manager venia una aplicació que era el virt-viewer que
potser era per això. No en sé prou

Respondre per correu electrònic a