Der er for meget der ikke fungerer på desktoppen på stretch efter
dist-upgrade. Ud over allerede nævnte problemer:

Man kan godt få den til at mounte et usb-stik, men brugeren kan ikke
skrive til den længere. Jo, det kan man godt fixe ... men hvordan er det
nu lige man gør det?

Og så vil man gerne have vist et link i en mail (Thunderbird). Man
trykker på linket med musen ... og en pop-up meddeler at firefox
allerede kører. Og hvordan fixer man lige det ...?

Som server fungerer debian super, men det her giver alt for meget bøvl.
Sidst jeg opdaterede et par maskiner til ubuntu 16.04 LTS, behøvede jeg
bare hovedet under armen. Alt fungerede uden problemer.

I min verden tegner det ikke godt for debians desktop. Måske skulle man
tage konsekvensen og gøre debian til et serverstyresystem og overlade
ansvaret for desktoppen til f.eks. ubuntu? For på desktoppen slår
debians test-system åbenbart ikke til.

flem

On 07-08-2017 21:53, Flem wrote:
> Ja, ssdm har jeg også prøvet, men den virker slet ikke, Lightdm kan godt
> starte kde ... og der sker da også et eller andet, dvs, den starter med
> sort skærm og et hvidt k-logo. Men den dør efter et stykke tid. Det
> samme sker ved når jeg kører startkde. Se nedenfor. Det er åbenbart her
> det går galt
>
> kf5.kcoreaddons.kaboutdata: Could not initialize the equivalent
> properties of Q*Application: no instance (yet) existing.
>
> Så vidt jeg kan se, er jeg ikke den eneste der har problemer med kde på
> debian9.
>
> Flem
>
> startkde: Starting up...
> kdeinit5: Shutting down running client.
> kdeinit5: preparing to launch
> '/usr/lib/i386-linux-gnu/libexec/kf5/klauncher'
> kdeinit5: Launched KLauncher, pid = 10551, result = 0
> Connecting to deprecated signal
> QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
> kdeinit5: opened connection to :0
> kdeinit5: preparing to launch 'libkdeinit5_kded5'
> kdeinit5: Launched KDED, pid = 10556 result = 0
> kdeinit5: preparing to launch 'libkdeinit5_kcminit_startup'
> kdeinit5: Launched 'kcminit_startup', pid = 10557 result = 0
> kdeinit5: Got SETENV 'KDE_MULTIHEAD=false' from launcher.
> Initializing "kded_touchpad" : "kcminit_touchpad"
> Width: 1127 height: 612
> Approx. resX: 12 resY: 12
> Touchpad resolution: x: 12 y: 12
> Final resolution x: 12 y: 12
> kdeinit5: PID 10556
> terminated.                                  
>                 
>
> Initializing "kcm_access" : 
> "kcminit_access"                               
>            
>
> kdeinit5: Got EXEC_NEW '/usr/bin/kaccess' from
> launcher.                                   
>    
>
> kdeinit5: preparing to launch
> '/usr/bin/kaccess'                              
>            
>
> Initializing "kcm_style" : "kcminit_style"
> kf5.kcoreaddons.kaboutdata: Could not initialize the equivalent
> properties of Q*Application: no instance (yet) existing.
> kdeinit5: PID 10564 terminated.
> kdeinit5: Got SETENV
> 'GTK_RC_FILES=/etc/gtk/gtkrc:/home/jytte/.gtkrc:/home/jytte/.config/gtkrc'
> from launcher.
> kdeinit5: Got SETENV
> 'GTK2_RC_FILES=/etc/gtk-2.0/gtkrc:/home/jytte/.gtkrc-2.0:/home/jytte/.config/gtkrc-2.0'
> from launcher.
> Initializing "kcm_input" : "kcminit_mouse"
> Initializing "kcm_kgamma" : "kcminit_kgamma"
> kdeinit5: PID 10557 terminated.
> kdeinit5: Got KWRAPPER '/usr/bin/ksmserver' from wrapper.
> kdeinit5: preparing to launch '/usr/bin/ksmserver'
> Qt: Session management error: networkIdsList argument is NULL
> Configuring Lock Action
> ksmserver: "/run/user/1000/KSMserver"
> ksmserver: KSMServer: SetAProc_loc: conn 0 , prot= local , file=
> @/tmp/.ICE-unix/10580
> ksmserver: KSMServer: SetAProc_loc: conn 1 , prot= unix , file=
> /tmp/.ICE-unix/10580
> kdeinit5: Got SETENV
> 'SESSION_MANAGER=local/gule:@/tmp/.ICE-unix/10580,unix/gule:/tmp/.ICE-unix/10580'
> from launcher.
> ksmserver: KSMServer::restoreSession "saved at previous logout"
> ksmserver: Starting autostart service 
> "/etc/xdg/autostart/baloo_file.desktop"
> ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/krunner.desktop"
> ksmserver: Starting autostart service 
> "/etc/xdg/autostart/plasmashell.desktop"
> ksmserver: Starting autostart service 
> "/etc/xdg/autostart/polkit-kde-authentication-agent-1.desktop"
> ksmserver: Starting autostart service 
> "/etc/xdg/autostart/xembedsniproxy.desktop"
> ksmserver: Autostart 0 done
> Session path: "/org/freedesktop/login1/session/_32"
> ksmserver: Kcminit phase 1 done
> ksmserver: Starting autostart service 
> "/etc/xdg/autostart/pulseaudio.desktop"
> ksmserver: Autostart 1 done
> kwin: kunne ikke overtage håndteringsvalget, kører en anden
> vindueshåndtering? (prøv at bruge --replace)
> ksmserver: Starting notification thread
> ksmserver: Kcminit phase 2 done
> ksmserver: autostart service "/usr/bin/baloo_file" finished with exit
> code 0
> ksmserver: Starting autostart service 
> "/home/jytte/.config/autostart/fluxgui.desktop"
> ksmserver: Starting autostart service 
> "/etc/xdg/autostart/at-spi-dbus-bus.desktop"
> ksmserver: Starting autostart service 
> "/etc/xdg/autostart/hplip-systray.desktop"
> ksmserver: Starting autostart service 
> "/etc/xdg/autostart/light-locker.desktop"
> ksmserver: Starting autostart service 
> "/etc/xdg/autostart/org.kde.korgac.desktop"
> ksmserver: Starting autostart service 
> "/etc/xdg/autostart/powerdevil.desktop"
> ksmserver: Starting autostart service 
> "/etc/xdg/autostart/tracker-extract.desktop"
> ksmserver: Starting autostart service 
> "/etc/xdg/autostart/tracker-miner-apps.desktop"
> ksmserver: Starting autostart service 
> "/etc/xdg/autostart/tracker-miner-fs.desktop"
> ksmserver: Starting autostart service 
> "/etc/xdg/autostart/tracker-miner-user-guides.desktop"
> ksmserver: Starting autostart service 
> "/etc/xdg/autostart/tracker-store.desktop"
> ksmserver: Autostart 2 done
> ksmserver: autostart service "/usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-launcher"
> finished with exit code 0
> ksmserver: autostart service "/usr/bin/start-pulseaudio-x11" finished
> with exit code 0
> ksmserver: autostart service "/usr/bin/xembedsniproxy" finished with
> exit code 255
> ksmserver: autostart service "/usr/bin/gdbus" finished with exit code 0
> ksmserver: autostart service "/usr/bin/light-locker" finished with exit
> code 1
> ksmserver: autostart service "/usr/bin/hp-systray" finished with exit
> code 1
> ksmserver: autostart service "/usr/lib/tracker/tracker-miner-apps"
> finished with exit code 1
> ksmserver: autostart service
> "/usr/lib/tracker/tracker-miner-user-guides" finished with exit code 1
> ksmserver: autostart service "/usr/lib/tracker/tracker-miner-fs"
> finished with exit code 1
> ksmserver: autostart service "/usr/lib/tracker/tracker-extract" finished
> with exit code 1
>
>
>
>
> On 07-08-2017 07:11, Geert Heldager Nielsen wrote:
>> KDE/Plasma bruger sddm som displaymanager i stretch.
>>
>>

Besvar via email