Hoi,

Als ik de laatste tijd een nieuwe Jessie VM aanmaak (wat ik niet meer zo
vaak doe uiteraard), dan is daarna het inloggen via SSH erg traag. Ik
heb nog niet weten te achterhalen hoe dat kan. Ik gebruik steeds
hetzelfde master-image waar wellicht iets mis is.
Heeft hier misschien iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?

------------
paul@laptopp:~$ ssh -vv r...@kvm67.vandervlis.nl
OpenSSH_7.4p1 Debian-10+deb9u3, OpenSSL 1.0.2l  25 May 2017
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: Applying options for *
debug2: resolving "kvm67.vandervlis.nl" port 22
debug2: ssh_connect_direct: needpriv 0
debug1: Connecting to kvm67.vandervlis.nl [91.198.178.67] port 22.
debug1: Connection established.
debug2: key: /home/auto/.ssh/id_rsa (0x55600fea67d0)
debug2: key: /home/auto/.ssh/id_dsa ((nil))
debug2: key: /home/auto/.ssh/id_ecdsa ((nil))
debug2: key: /home/auto/.ssh/id_ed25519 ((nil))
debug2: service_accept: ssh-userauth
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received

-> 10 sec. wachten

debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Offering RSA public key: /home/auto/.ssh/id_rsa
debug2: we sent a publickey packet, wait for reply
debug1: Server accepts key: pkalg ssh-rsa blen 279
debug2: input_userauth_pk_ok: fp
SHA256:5GUu1lLxYVYnio5ef7mgLcXAmH8NTSjdTvz9gsyvOOA
Enter passphrase for key '/home/auto/.ssh/id_rsa':

-> 6 sec. wachten

debug1: Authentication succeeded (publickey).
Authenticated to kvm67.vandervlis.nl ([91.198.178.67]:22).
debug1: channel 0: new [client-session]
debug2: channel 0: send open
debug1: Requesting no-more-sessi...@openssh.com
debug1: Entering interactive session.
debug1: pledge: network

-> 6 sec. wachten

debug2: callback start
debug2: fd 3 setting TCP_NODELAY
debug2: client_session2_setup: id 0
debug2: channel 0: request pty-req confirm 1
debug1: Sending environment.
debug1: Sending env LANG = nl_NL.UTF-8
debug2: channel 0: request env confirm 0
debug2: channel 0: request shell confirm 1
debug2: callback done
debug2: channel 0: open confirm rwindow 0 rmax 32768
debug2: channel_input_status_confirm: type 99 id 0
debug2: PTY allocation request accepted on channel 0
debug2: channel 0: rcvd adjust 2097152
debug2: channel_input_status_confirm: type 99 id 0
debug2: shell request accepted on channel 0
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free
software; the exact distribution terms for each program are described in
the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Apr  6 15:01:54 2018 from server.vandervlis.nl

-> 3 sec. wachten op prompt

root@kvm67:~#
------------------


-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer Groningen
https://www.vandervlis.nl/

Antwoord per e-mail aan