On dinsdag 12 juni 2018 15:42:12 CEST Cecil Westerhof wrote:
> Ik heb zelf niets aan DNS of spamassassin veranderd. Waar zou dit door
> kunnen komen en hoe los ik het op?
> 
> Er staat me wel bij dat er een Perl update was.

Dan lijkt Perl downgraden een logische stap. Als het probleem daarmee weg is, 
komt het dus door die Perl upgrade en zou je het kunnen rapporteren.
Kan zijn dat Perl juist beter is geworden en een onderliggend probleem nu pas 
duidelijk wordt, maar dat zal dan in de bug discussie vast wel naar boven 
komen.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Antwoord per e-mail aan