Paul van der Vlis <p...@vandervlis.nl> writes:

> Op 22-05-2020 om 12:21 schreef Cecil Westerhof:
>> Ik heb een scala programma dat om voor mij onverklaarbare redenen java
>> 8 nodig heeft. Ik gebruik als default java java 11. Is er een
>> mogelijkheid om te zorgen dat alleen voor het huidige commando java 8
>> de default is?
>
> Volgens mij kan dat met:
> update-alternatives --config java

Dat geeft:
    update-alternatives: error: error creating symbolic link 
'/etc/alternatives/java.dpkg-tmp': Permission denied

Daarnaast, als het wel zou werken: geldt dat dan niet voor het hele
systeem?

-- 
Cecil Westerhof
Senior Software Engineer
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/cecilwesterhof

Antwoord per e-mail aan