Јас се викам Валентина Кичиц од ботила станот 23/3 васко карагелевски
Миле Дапсевски да го остај станот на мајкаки
Јас немам никако писмо довиено
Је ова оди во потушле ако имате го станот сите друго кај мене по желба на 
мајками 


Sent from my iPhone

Reply via email to