Sure, checks are triggered

On Fri, Feb 14, 2020 at 12:34 PM Radosław Stankiewicz <radosl...@google.com>
wrote:

> Hi beam commiters,
>
> Would you run precommit checks on
> https://github.com/apache/beam/pull/10829
>
> On Thu, Feb 13, 2020 at 10:44 PM Tomo Suzuki <suzt...@google.com> wrote:
>
>> Ahmet, thanks. But it seems Jenkins is not reporting the status
>> correctly. Will check tomorrow.
>>
>> On Thu, Feb 13, 2020 at 2:45 PM Tomo Suzuki <suzt...@google.com> wrote:
>> >
>> > Hi Beam committers,
>> >
>> > Would you run precommit checks on
>> https://github.com/apache/beam/pull/10765
>> > with the following 6 additional commands?
>> > Run Java PostCommit
>> > Run Java HadoopFormatIO Performance Test
>> > Run BigQueryIO Streaming Performance Test Java
>> > Run Dataflow ValidatesRunner
>> > Run Spark ValidatesRunner
>> > Run SQL Postcommit
>> >
>> > Regards,
>> > Tomo
>>
>>
>>
>> --
>> Regards,
>> Tomo
>>
>
>
> --
>
> *Radosław Stankiewicz*
>
> radosl...@google.com
>
> Strategic Cloud Engineer
> Mobile +48 784518487
>
> Google Poland sp. z o.o.
> ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
> Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
> XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000240611.
> NIP: 525-23-44-078, Kapitał zakładowy Spółki 400 000, 00 zł.
>


-- 

Michał Walenia
Polidea <https://www.polidea.com/> | Software Engineer

M: +48 791 432 002 <+48791432002>
E: michal.wale...@polidea.com

Unique Tech
Check out our projects! <https://www.polidea.com/our-work>

Reply via email to