Laurdag 5. februar 2005 18:38 skreiv Dag Joern Iversen:
> Hei,
> Jeg er en privatperson som driver og lager litt småprogrammer og
> nyttefiler og selger disse sammen med generelle datatjenester (som
> enkeltpersonforetak). I den forbindelse ser jeg at OpenOffice er en
> meget nyttig programpakke. Ikke alle ønsker eller har mulighet til å
> buke de dyre alternativene. Mitt spørsmål er om jeg uten videre har
> tillatelse til å legge ved Deres nedlastingsfil på en html/CD eller
> om jeg må nøye meg med en hyperlink til deres hjemmeside? (Det siste
> må jeg uansett gjøre for at folk skal ha en veiviser til nyere
> versjoner, selvfølgelig.)

Javisst, du har lov til å distribuera OpenOffice.org vidare under dei 
same vilkåra som du har fått det frå oss.

Med helsing,
 Gaute Hvoslef Kvalnes
 http://no.openoffice.org/

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

  • OpenOffice Dag Joern Iversen
    • Gaute Hvoslef Kvalnes

Svar til