Hei
 
Jeg er IKT medarbeider på Danielsen videregående skole i Bergen. Her har vi nettopp avholdt eksamen i rettslære der eksamensbesvarelsene skulle leveres digitalt til sensor. Vi bruker OO til alle elever og leverte da fra oss de fleste besvarelsene i OO format.
 
Nå, halvannen uke senere mottar vi et brev fra fylkesmannen i Hordaland der vi får merknad om uregelmessigheter fordi vi har levert besvarelser i Open Office format. Tenkte kanskje dette var av interesse for dere å vite....
 
Følgende er sitat fra brevet:
 
"Fylkesmannen i Hordaland ved Utdanningsavdelinga har blitt gjort oppmerksom på et par uregelmessigheter i forbindelse med den digitale overføringen av eksamensbesvarelser i rettslære fra Danielsen Skole" ...
 
Videre litt lengre nede (sitat):
 
"Vi har mottatt to bemerkninger når det gjelder denne delen av eksamensgjennomføringen:
 
1. Noen av elevene har benyttet Open Office ved avleggelse av eksamen og har unnlatt å lagre dokumentene sine som Word-dokumenter. Da sensorene ikke hadde Open Office på sine maskiner, kunne de ikke åpne dokumentene og måtte henvende seg til fagpersoner ved Utdanningsdirektoratet for teknisk hjelp. Vi ber skolene ved neste eksamensavvikling om å informere elvene om at dokumentene må lagres som Word-dokumenter."
 
Punkt 2 hadde med navn på en zip-fil og er uinterresant i dette tilfellet.
 
Det som kanskje er interressant her er at fylkesmannen vil tvinge oss inn på lukket kildekode. Det er klart vi kan bruke OO til å lagre i doc-format, men samtidig vil dette være en veldig dårlig signaleffekt for elever som skal bruke OO. -Det svekker på mange måter OpenOffice sin kredibilitet som et fullgodt program.
 
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Lars Ove Hole
IKT - medarbeider
Danielsen Skoler
Tlf: 55 55 98 35
Mob: 900 79 021

Svar til