På Fri, 21 Oct 2005 09:10:10 +0200, skrev Håvard Wigtil <[EMAIL PROTECTED]>:

Hei,
jeg tenkte bare at jeg skulle si i fra om at lenka til nedlasting av
norske ordbøker (http://no.openoffice.org/files/no_NO-pack.zip) ser ut
til å være død.

Det kjem truleg av at nettstaden til OpenOffice.org er overbelasta no når 2.0 nett har kome ut.

Norsk stavekontroll er med i den ferdige utgåva av OpenOffice.org 2.0.

Med helsing,
 Gaute Hvoslef Kvalnes

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Svar til