På Fri, 21 Oct 2005 09:56:12 +0200, skrev Kaare K. Johnsen <[EMAIL PROTECTED]>:

Hei!
Brukerveiledning for OpenOffice (hele brukerveiledningen) lar seg ikke laste ned fra denne lenken på http://no.openoffice.org/ :
http://www2.skolenettet.no/skolenettet/data/f/1/71/52/4_802_0/Hele_brukerveiledningen_OOo_1.1.pdf
Man får tilsynelatende lastet den ned, men nedlastingen "fullføres" når filen som lastes ned bare er ca 2,7 MB, og den lar seg ikke åpne i Adobe ("filen er skadet"). Hvis man klikker på lenken for å åpne PDF'en i nettleseren (dvs ikke velger "Lagre mål som"), får man den også tilsynelatende opp, men nettleseren henger seg da opp.
De enkelte delene av brukerveiledningen lar seg derimot fint laste ned.

Eg veit ikkje kva som har skjedd, men det gjekk heilt fint å lasta ned den store fila her no.

Med helsing,
 Gaute Hvoslef Kvalnes

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Svar til