Eg har sett på sia dykkar. Kvifor skriv dykker såleis mykje kauvdervelsk? Eg hadde prisa nåko greiare lessamt!  Har denne merksamelege "norsken" nåke med dykkar RØTER å gjæra?

Med vørnad

Jens Lindelöff
Observatorie terrasse 15C
0270 OSLO

Telefon: 22446427
E-mail:  [EMAIL PROTECTED]

  

Svar til