Hei!

Det er en lenkefeil på siden med norske veiledninger. Martin Hauge's veledninger om PDF-skjema er umulig å lese.....


http://no.openoffice.org/about-guides.html

Mvh

Egil

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Svar til