Hei!

 

Vi vurderer i disse dager om vi skal starte utvikling av e-læring for OpenOffice. Jeg bruker selv OpenOffice i det daglige (Runni ungdomsskole, Nes kommune), og har lenge vurdert om det bør lages e-læring på dette. At versjon 2.0 er ute i disse dager, gjør at det blir enda mer interessant.

 

På sidene deres har dere lagt ut en del referanser, men mange av dem er ganske gamle. Er det mulig å få tilgang på en mer oppdatert liste over brukere av OpenOffice? Vi kunne godt tenke oss å kartlegge mer konkret om det virkelig er et behov for e-læring før vi setter i gang med produksjon.

 

Vennlig hilsen 
Ole-Ørjan Hov 
2know AS
Mobiltelefon +47 98 25 79 54 
http://www.2know.no
mailto:[EMAIL PROTECTED]

 

Svar til