På Tue, 05 Sep 2006 12:32:32 +0200, skrev bjarne taihaugen <[EMAIL PROTECTED]>:

Hei, jeg har noen spørsmål når det gjelder å kjøre openoffice på en
ny MacBook den kjører med operativsystmet Tiger,
når jeg laster ned openoffice får jeg ikke installert programet pga
at jeg mangler X11,
når jeg laster ned X11 får jeg ikke installert  X11 pga at jeg
allerde har en nyere versjon på maskinen.
Hva gjør jeg så?

Det høyrest ut som om du har fått tak i feil utgåve av X11. Den X11-en du treng skal følgja med på installasjons-DVD-en til OS X.

Med helsing,
 Gaute Hvoslef Kvalnes

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Svar til