På Fri, 08 Sep 2006 13:41:56 +0200, skrev Dag Arne Rodsjo <[EMAIL PROTECTED]>:

Hei,
Har brukt Open Office en stund, og er kjempefornøyd. MEN, nå har jeg fått ny PC, og har prøvd og laste ned installaesjonen fra hjemmesida på:
http://no.openoffice.org/indx.html
Med linken øvers på sida til:
ftp://sunsite.dk/mirrors/openoffice/localized/nb/2.0.3/OOo_2.0.3_Win32Intel_install_nb.exe
Men det har kun resultert i mye venting den siste uka. (Fungerer ikke-error).
Er litt oppråd, da alle mine dokumenter er lagra i OpenOffice-format.
Blir det mulig og laste ned OpenOffice seinere?

Den lenkja fungerer fint herifrå i dag, og eg veit ikkje om at ho har vore nede. Det som kan henda er at det ligg ei sperre mot FTP-nedlasting i ein brannmur mellom deg og Internett.

Dersom du framleis ikkje får kontakt med sunsite.dk, kan du prøva eitt av dei andre spegla på http://ftp.stardiv.de/mirmon/mirror-state.html . Prøv til dømes lenkja nedanfor:

http://ftp.sunet.se/pub/Office/OpenOffice.org/localized/nb/2.0.3/OOo_2.0.3_Win32Intel_install_nb.exe


Med helsing,
 Gaute Hvoslef Kvalnes

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Svar til