at gøre , nesten hva vi vil.Men vi er nye i dens land, og gør isteden , hva vi 
kan. Seier Kumbel. Og det er ikkje rare greiene eg kan.Seier eg.
No har eg lasta ned programmet.Og installert det.På skrivebordet.Men finn ingen 
"starteknapp".Får berre opp endelause lister med abra-kadabra når eg klikkar 
"Openoffice org.2.0 " el."Snarvei til Openoffice".Microsoft "does not recognize 
this file" seiest det.Og kor i all verda finn eg "Fil - Veivisere- Installer 
nye ordbøker" ??
Finst det von om hjelp for så botnalaus ei vankunne ? M.v.h. Harald Stautland

Svar til