Egil Hansen (Rosetta Media) skreiv:
(Hei igjen! Dere har sikkert mye å gjøre men vi forsøker å sende denne henvendelsen på nytt.... Vedlagt oversendes også OpenOffice.org brosjyren, som vi har oversatt til norsk. Kanskje den kan gjøres tilgjengelig for andre)

Takk, no har eg lagt dykk inn. Eg har òg lagt ut lenkje til brosjyren (veldig bra!), med sak på framsida.


Med helsing,
 Gaute Hvoslef Kvalnes

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Svar til