From: peter <[EMAIL PROTECTED]>
Date: Mon, 17 Sep 2007 13:55:21 +0200
To: [EMAIL PROTECTED]
Subject:
 Re: OpenOffice. 2.3 tilgjengelig på nynorsk og bokmål

kuult, vi takker
hilsen
Peter
----- Original Message ----- 
From: "Axel Bojer" <[EMAIL PROTECTED]>
To: "Axel Bojer" <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Monday, September 17, 2007 1:30 PM
Subject: OpenOffice. 2.3 tilgjengelig på nynorsk og bokmål


>== OpenOffice. 2.3 tilgjengelig på nynorsk og bokmål ==
>Dato: 17.09.2007
>
>Stiftelsen «Åpne kontorprogram på norsk» har gleden av å annonsere norsk 
>OpenOffice.org 2.3 -- oversatt både til bokmål og nynorsk.
>
>* Endringer i siste utgave: *
>
>* Forbedret diagramredigering og ny diagramveiviser
>* Bedre håndtering av dokumenter med flere språk
>* Eget Wiki-filter for å lage Wiki-sider
>* Raskere presentasjonsprogram (Impress)
>* Draw støtter bildeformatet PNG for bruk bl.a. på nettsider
>* Nye utvidelser er gjort tilgjegnelig for Base
>  (databasedelen av OOo)
>
>De norske filene kan lastes ned fra: http://no.openoffice.org/
>
>Offisiell pressemelding fra OOo:
>http://www.openoffice.org/
>
>Full endringsliste: http://development.openoffice.org/releases/2.3.0.html
>
>---------------------------------------------------------------------
>To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
>For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
>
>
>
>-- 
>No virus found in this incoming message.
>Checked by AVG Free Edition. Version: 7.5.487 / Virus Database: 
>269.13.21/1012 - Release Date: 9/16/2007 6:32 PM
>
>

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Svar til