Veit ikkje om dette er rett adresse for denne meldinga, man det var det beste eg
fant. ....

Etter det eg kan sjå vil OOo-versjonar etter 2.1 ikkje fungere i Mac OS-X 10.3.
Det er framleis ein del brukarar som har denne versjonen, og som ikkje er
interesserte i å oppgradere OS. Eg har sjølv norsk versjon 2.1 på ein Mac, men
den er ikkje å finna på nedlastingssidene lenger. Norske sider har berre siste
versjon tilgjengeleg, og "modersida" har ikkje norsk versjon. Går det an å gjera
noko med dette?

Med vennleg helsing
Kjell Edvard Medhaug

-------------------------------------------------------------------------
Få din egen, gratis e-postadresse på Start.no

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Svar til