I fjor kom norsk versjon av openoffice, versjon 2.3.0
I fjor kom første revisjon av openoffice (versjon 2.3.1) i engelsk versjon. 
Er revisjon 2.3.1  snart klar for norsk utgave?

Med vennlig hilsen
Per Klepsland
Sandmoveien 14
2020 Skedsmokorset

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Svar til