Allen

Aan de ‘Handleiding voor beginners 5.1’ is het hoofdstuk 'Kennismaken met
Calc' toegevoegd.

Dit hoofdstuk bevat geringe wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
(5.0) en zijn voornamelijk de schermafbeeldingen en terminologie op de
nieuwe versie aangepast en zijn enkele nieuwe functies beschreven.

In dit hoofdstuk wordt de basis van Calc beschreven. Zo wordt beschreven
waaruit het hoofdscherm van Calc bestaat. Daarnaast wordt beschreven hoe en
in wat voor indelingen Calc bestanden kan opslaan, lezen en bewerken.
Verder wordt ingegaan op het toevoegen en verwijderen van cellen, kolommen
en rijen, maar ook het vastzetten van kolommen en/of rijen en het splitsen
van het venster. Maar het belangrijkste is natuurlijk het invoeren,
bewerken en manipuleren van gegevens. Zo zijn gegevens te sorteren te
verbergen, te beveiligen en te analyseren. Ook wordt ingegaan op het maken
van bijvoorbeeld keuzelijsten (Geldigheid). Ten slotte is het natuurlijk
handig om te weten hoe de werkbladen (deels) afgedrukt kunnen worden, met
of zonder herhalende koprijen. En nog veel meer.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan