Hé Pieter,

Pieter Kristensen wrote on 12-10-16 12:50:
> Jij kan het wel een gotspe noemen of een rommeltje en de document
> foundation kan er over schrijven maar was het niet iso gecertificeerd?

Daarover is het nodige gepubliceerd ja. Door het ISO-comité gerommeld.

> Daar is ook van alles over te zeggen maar de kern is hier hoe ze daar in
> Den Haag tegenaan kijken.... Je hebt toch ook nog altijd "strickt OOXML"?

Lees het document er eens op na ;)

> Ik hoop ook dat men het eenvoudig ziet en voor ODF kiest.

Het op dit vlak gezaghebbende Forum Standaardisatie kiest al jaren voor ODF
  https://www.forumstandaardisatie.nl/lijst-open-standaarden
Punt is alleen dat de uitvoering slap was, omdat het niet simpel
verplicht was.-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan