Niet zo bescheiden Pieter, je blijkt best goed in cryptogrammen...
Hartelijk dankt voor je antwoord. Precies wat ik wilde weten.
Inderdaad een *vette minpunt* voor hen.
Ik meen dat ze die software tegenwoordig gratis bij het systeem leveren. (toen 
ik mijn Mac aanschafte nog niet)
Ik ben blij dat ik, net als op Windhoos, gewoon LibreOffice ben blijven 
gebruiken!

Groet,
Jos Maissan
(die nu wel alle overige items uit de “digest” heeft verwijderd)


> 
> 
> Van: pieter kristensen <pieterkristen...@gmail.com>
> Onderwerp: Antw.: [nl-discuss] Re: Subject: Digest of 
> discuss@nl.libreoffice.org issue 820 (2494-2507)
> Datum: 13 oktober 2016 10:01:25 CEST
> Aan: discuss@nl.libreoffice.org
> Antwoord aan: discuss@nl.libreoffice.org
> 
> 
> Ik ben nooit goed geweest in cryptogrammen maar ik zal er eens tussen 
> springen als je het niet erg vindt.
> Bedoel je met "software van de beter besturingssytemen" soms de office 
> software van Apple (fruit)?
> 
> Dat is allemaal totaal niet "open".
> Pages, de tekstverwerker van Apple leest en schrijft docx maar geen odt. Dit 
> is denk ik een reden waarom pages nooit serieus genomen zal worden in de 
> kantoorwereld.
> MSOffice leest het .pages formaat niet. Maar LibreOffice wel. Dat wil zeggen: 
> wat oudere versies van .pages. De nieuwste versies van pages kan je alleen 
> maar lezen met... pages.
> MSoffice leest en schrijft OpenDocument echt heel verdienstelijk. Prima is 
> dat. Maar Apple laat zich er niet mee in.
> Beschamend....
> 
> Op 13-10-16 om 09:41 schreef Jos Maissan:
>> Beste Mensen,
>> 
>> Misschien een domme vraag, je (Cor op 12 oktober 2016 10:58:16 CEST) 
>> schrijft hier over software van de grootste fabrikant van besturingssystemen.
>> Hoe zit het eigenlijk met software van de betere besturingssystemen (die van 
>> dat fruit).
>> Dat draai ik (overigens wel met LibreOffice) sinds ze me v8 van de bovenste 
>> wilde verkopen...
>> 
>> Groet,
>> Jos Maissan


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan