Ha Pieter,

Ik ben het helemaal eens met je opmerkingen over *OpenSource*.
Ik schreef dat ik Windows 8.0 een verschrikking vond en daar is, dacht ik, 
iedereen het nu wel over eens.
Ik ken van Linux: OpenSuse, Kubuntu en Ubuntu (laatste 2 heb ik nog [16.04] 
draaien om mee te experimenteren) ;-)

Nogmaals dank en groet, Jos Maissan

> 
> Van: pieter kristensen <pieterkristen...@gmail.com>
> Onderwerp: Antw.: [nl-discuss] Re: Subject: Digest of 
> discuss@nl.libreoffice.org issue 821 (2508-2509)
> Datum: 14 oktober 2016 10:12:25 CEST
> Aan: discuss@nl.libreoffice.org
> Antwoord aan: discuss@nl.libreoffice.org
> 
> 
> Ik geloof dat ze het even weggegeven hebben voor eigenaars van Ipads uit een 
> bepaalde periode. Maar nu moet je er echt weer voor betalen. Ook op je OSX 
> machine.
> Dan is er nog de vraag of OSX "betere software" is dan Windows. Ik vind dat 
> niet. Ik vind het allebei erg goede systemen. Er zijn ook geen slechte auto's 
> meer. Die dingen bestaan niet meer gewoon.
> Ik geloof dat het beste besturingssysteem voor iemand in principe het 
> besturingssysteem is waar hij aan gewend is. Maar als je graag opensource 
> wilt, dan moet je niet bij Windows zijn of bij OSX.
> 
> Op 14-10-16 om 08:59 schreef Jos Maissan:
>> Niet zo bescheiden Pieter, je blijkt best goed in cryptogrammen...
>> Hartelijk dankt voor je antwoord. Precies wat ik wilde weten.
>> Inderdaad een *vette minpunt* voor hen.
>> Ik meen dat ze die software tegenwoordig gratis bij het systeem leveren. 
>> (toen ik mijn Mac aanschafte nog niet)
>> Ik ben blij dat ik, net als op Windhoos, gewoon LibreOffice ben blijven 
>> gebruiken!
>> 
>> Groet,
>> Jos Maissan
>> (die nu wel alle overige items uit de “digest” heeft verwijderd)
>> 
>> 
>>> 
>>> Van: pieter kristensen <pieterkristen...@gmail.com>
>>> Onderwerp: Antw.: [nl-discuss] Re: Subject: Digest of 
>>> discuss@nl.libreoffice.org issue 820 (2494-2507)
>>> Datum: 13 oktober 2016 10:01:25 CEST
>>> Aan: discuss@nl.libreoffice.org
>>> Antwoord aan: discuss@nl.libreoffice.org
>>> 
>>> 
>>> Ik ben nooit goed geweest in cryptogrammen maar ik zal er eens tussen 
>>> springen als je het niet erg vindt.
>>> Bedoel je met "software van de beter besturingssytemen" soms de office 
>>> software van Apple (fruit)?
>>> 
>>> Dat is allemaal totaal niet "open".
>>> Pages, de tekstverwerker van Apple leest en schrijft docx maar geen odt. 
>>> Dit is denk ik een reden waarom pages nooit serieus genomen zal worden in 
>>> de kantoorwereld.
>>> MSOffice leest het .pages formaat niet. Maar LibreOffice wel. Dat wil 
>>> zeggen: wat oudere versies van .pages. De nieuwste versies van pages kan je 
>>> alleen maar lezen met... pages.
>>> MSoffice leest en schrijft OpenDocument echt heel verdienstelijk. Prima is 
>>> dat. Maar Apple laat zich er niet mee in.
>>> Beschamend....
>>> 
>>> Op 13-10-16 om 09:41 schreef Jos Maissan:
>>>> Beste Mensen,
>>>> 
>>>> Misschien een domme vraag, je (Cor op 12 oktober 2016 10:58:16 CEST) 
>>>> schrijft hier over software van de grootste fabrikant van 
>>>> besturingssystemen.
>>>> Hoe zit het eigenlijk met software van de betere besturingssystemen (die 
>>>> van dat fruit).
>>>> Dat draai ik (overigens wel met LibreOffice) sinds ze me v8 van de 
>>>> bovenste wilde verkopen...
>>>> 
>>>> Groet,
>>>> Jos Maissan


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan