במקום להציג מועמדות או להכין מצע שמכיל רשימת פעילויות ספציפיות שאשתדל
להוציא לפועל אם אציג מועמדות לועד "המקור" ואם איבחר ואם לא יחסמו אותי
ואם לא אתעייף ואם לא ... ואם לא ..., החלטתי להעלות כמה נקודות למחשבה.

1. מועמד לועד צריך להסביר מה הוא חושב שחבר ועד אמור לעשות.

לדעתי, חברי ועד "המקור" צריכים לדאוג ל:
- ניהול כספים תקין.
- פעילויות אדמיניסטרטיביות אחרות שצריך לבצע בעמותה, כגון ארגון אסיפות,
ניהול רשימת חברים וידידים, וכדומה.
- מינוי רשמי של אחראים לפרויקטים, שדורשים אחראי רשמי (כמו דוברות
ושתדלנות). האחראים יכולים לבוא מבין חברי הועד או אנשים אחרים - חברי
העמותה או ידידי העמותה (האם אנו רוצים למנות כאחראי על פרויקט גם מישהו
שאינו חבר או ידיד העמותה? לדעתי, כן, תלוי באופי הפרויקט).
- סיוע למתנדבים.
- במידה ומישהו מתלונן שניסה לקדם פעילות כלשהי שמקדמת את נושא התוכנה
החופשית, אבל ועד "המקור" נעץ מקלות בגלגלים שלו, הועד אמור לברר את הנושא
ואם התלונה מוצדקת, לפעול מיידית לתיקון המצב.
- אם יש לחבר ועד גם נושא/ים נוספים שהוא רוצה לקדם, הוא יקדם אותם בתור
רכז פרויקט (מתנדב) ולא בתור חבר ועד. עד שנחליט אחרת באסיפה כללית, חבר
ועד רשאי להצביע בועד על החלטות שמשפיעות על הפרויקטים שהוא מקדם (בנסיבות
מסוימות זה יכול להיחשב כניגוד אינטרסים, אבל לדעתי זה לא בעייתי כי מדובר
בפרויקטים שהם לטובת הקהילה).

דרך אגב, לא כללתי ברשימה הנ"ל את נושא עידוד ההתנדבות לקידום פרויקטים.
הסיבה היא שזה פרויקט בפני עצמו, שצריך אנשים שמתנדבים לבצע אותו. מתנדבים
כאלה לא חייבים להיות חברי ועד, הם יכולים כל אחד שיש לו מספיק יוקרה וכוח
השפעה בקהילה.

2. בנושא הצבעה אלקטרונית, אני רוצה להציע שוב מה שכבר הצעתי באסיפה
הכללית: מי שרוצה להנהיג הצבעה אלקטרונית, מתבקש לממש שרת באינטרנט (WWW
או IRC או מה שלא יהיה) שיתמוך בכך. ואז בתקופה הקרובה, הועד ישתמש בשרת
הזה כדי לעשות סקרי דעת קהל בקרב חברי וידידי העמותה. בצורה זו ניתן יהיה
לנסות את המערכת ולראות איך היא מתפקדת במציאות, בלי להתחייב. לאחר תקופת
נסיון סבירה (לפחות 5 הצבעות), נחזיר את הנושא לדיון, נפיק לקחים ונחליט
בין ויתור, מקצה שיפורים, ויישום בפועל של הצבעה אלקטרונית לצרכים רשמיים.

3. נושא נוסף שבו כדאי מאוד לעשות סדר זה נושא הקצאת תקציבים לפעילויות
שונות.
קודם כל, אני מניח שהוצאותה האדמיניסטרציה של העמותה הן בסדר גודל של 20
ש"ח לחבר/ידיד לשנה. מאידך גיסא, כדי להפגין מחוייבות לאידיאלים, צריכים
לשלם סכום יותר גדול והסכום של 50/100 ש"ח לשנה נראה לי סביר. כך שאנו
בעצם אומרים למשלם דמי חבר/דמי ידידות: "סכום זה וזה בא לכיסוי הוצאות
העמותה. שאר הכסף הוא תרומה שאנו מחייבים אותך לתרום כתנאי לחברות/ידידות
בעמותה."

אני רוצה לאפשר לחברים ולידידים לבחור את הפרויקטים, שעבורם הם תורמים
תרומת החובה.

אני מציע שבזמן תשלום דמי חבר, חברים יתבקשו לציין פרויקטים לפי סדר
עדיפויות יורד, שהם רוצים שדמי החבר שלהם (מעבר לאדמיניסטרציה) יכסו אותם.
ברגע שיש מספיק כיסוי תקציבי לפרויקט, כסף נוסף יעבור למימון הפרויקט הבא
בסדר העדיפויות.

כסף ממקורות הכנסות של העמותה (כמו אוגוסט פינגווין ומכירת חולצות) יחולק
בין הפרויקטים לפי אותו יחס כמו דמי החבר. כך שאם ההכנסות ממקורות אלו
יהיו גדולות פי כמה מההכנסות מדמי חבר, החברים בעצם יצביעו בטפסי חידוש
החברות שלהם איך להקצות תקציב לפרויקטים.

דוגמא מספרית:
הכנסות מדמי חבר - 70 אלף ש"ח
הכנסות ממקורות הכנסה אחרים - 30 אלף ש"ח
החברים ביקשו בעדיפות ראשונה לממן פרויקט שעולה 10 אלף ש"ח.
הפרויקט הזה יקבל מימון של 7 אלף ש"ח מדמי החבר ו- 3 אלפי ש"ח ממקורות
ההכנסה האחרים. כסף עודף מדמי החבר ישמש למימון הפרויקט שהם בחרו בעדיפות
שניה וכך הלאה.

כמובן שברשימת הפרויקטים צריך לאפשר לחברים לשמור בצד כסף בשביל פרויקטים
שהצורך בהם יעלה רק בעתיד, כגון קבלת חוות דעת מעו"ד בנושא מסוים, שהוזכרה
לא מזמן.
                --- עומר
          (כיום מתנדב בתור "רכז נגישות" בעמותה)
-- 
Every good master plan involves building a time machine. Moshe Zadka
My own blog is at http://www.livejournal.com/users/tddpirate/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with which
I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS: at http://www.zak.co.il/spamwarning.html


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

לענות