זו לא עבירה על חוקי המדינה אם שלומי פיש רשום כעובד שכיר של אורי עידן,
ואורי עידן דואג לכל הניכויים הנדרשים לפי כל חוק.

אבל אני לא בטוח שכדאי לטרוח לגבות 100 ש"ח לחודש. כל הוצאות
האדמיניסטרציה, הנה"ח. אם כבר לגבות כסף אז לפחות 1000 ש"ח אולי פעם
בחודשיים או שלוש.
                    --- טרול הכיתוביות

On Thu, 2006-09-21 at 18:00 +0300, Ram wrote:
> אולי לא, אבל זו עבירה על חוקי המדינה. גם שלך וגם של מקבל התקבול. 
> 
> הדרך במקרה הזה היא להוציא עוסק פטור, והוא יכול לנהל את השבונות שלו
> באינטרנט, והוא גם יכול להיות שכיר בזמן הזה, אבל הוא צריך לעשות תיאום
> מס כל שנה. 
> 
> 
> רם-און. 
> 
> 
> 
> Ori Idan wrote:
> 
> > אני מוכן לעזור לשלומי בנושא של קבלת התשלום. 
> > אני אקבל את התשלום ואתן חשבונית ואעביר לשלומי את הסכום. 
> > אם כי אני מעולם לא שמעתי על שלילת רשיון עוסק מורשה... 
-- 
In civilized societies, captions are as important in movies as
soundtracks, professional photography and expert editing.
My own blog is at http://tddpirate.livejournal.com/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with which
I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS: at http://www.zak.co.il/spamwarning.html


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

לענות