בעבר היה מיזם שנקרא
cheetux
של אייל.
המיזם סיפק שירותי אינטרנט לאנשים מסויימים

אני מציע ללכת בעקבות מיזם זה ולפתוח מיזם של עמותת המקור ובתור התחלה לספק רק
איחסון WEB.
לספק מקום איחסון לאומנים מתחילים שמשחררים את האומנות שלהם ברשיונות מסויימים
וגם לספק מקום איחסון למתכנתים ומעורבים בקהילת הקוד פתוח
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות