אפשר לבנות אותו מחדש כתוכנה חופשית ?


http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3412894,00.html--

קורסי לינוקס וקוד פתוח - המסלולים החדשים <http://ofek.biz/index.php?page=Training>

Office +972-3-9533603
E-Mail do...@ofek.biz
http://www.ofek.biz

Please don't send me Word or PowerPoint attachments. See http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html

P Save a tree...please don't print this e-mail/ /

_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות