היי,
אם אני זוכר נכון היה מישהו/מישהם שהחלו לעבוד על תרגום והתאמות של : http://liquidfeedback.org
לארץ ...
מישהו יודע? מכיר? שמע מה עלה בגורל היוזמה ?

מסתבר שיש חלק מהמפלגות הצעירות (קטנות , חדשות, ששייכות למחאה החברתית) שמעוניינות בכלים שכאלו .


  דורון_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות