ברכות לקפלן על ההיבחרות לועד של הסדנא לידע ציבורי .
בהצלחה .

   דורון

_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות