לא כדאי לעשות עם זה משהן ?
http://iframe.gov.il/Purchasing/Templates/Purchasing/TendersSearch/SingleFreeTenderDisplay_.aspx?idPniya=545990


-- 
Doron Ofek | www.ofek.biz | do...@ofek.biz |
|Silent Circle Phone (Anonymous and Secure line): 1(408)609-5140(California)
|Office Phone IL: +972-3-9533603  UK: 442070482630  US: 17204776263 | 

_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות