המערכת קהילתית לגמריי .... וכן אני מנסה להגיע .
דורון


Sent from Samsung Mobile

-------- Original message --------
From: Agmon <agm...@gmail.com> 
Date: 05/11/2013  12:50  (GMT+02:00) 
To: Doron Ofek <do...@ofek.biz> 
Cc: Lior Kaplan <kaplanl...@gmail.com>,HaMakor <discussions@hamakor.org.il> 
Subject: Re: כנס OpenStack בישראל 
 
המערכת עצמה די קהילתית. לא? אתה מגיע?


2013/11/5 Doron Ofek <do...@ofek.biz>

לא קהילתי . 
IGT , זה גילגול של ארגון הגריד הישראלי .. מדובר בארגון שממומן ע"י חברות מסחריות 
. 
המנדט שניתן לו בזמנו הוא להיות "ארגון משתמשים" (ניתן ע"י הממשלה ולכן היא הגדירה 
את המנדט), מה שאומר שהוא לא יכל לעשות מעבר לכנסים וקבוצות מפגש  - אולם לדעתי 
הממשלה הסתלקה מהעיניין והיום הוא ארגון שממומן ע"י החברות ויכול לעשות יותר .. 

  דורון 

 
On 11/05/2013 09:27 AM, Lior Kaplan wrote:
היי,

אולי יעניין כאן מישהו: http://www.openstack-israel.org/#!call4paper/cf4g

עוד לא בטוח אם זה כנס מסחרי, חצי מסחרי או קהילתי...

קפלן


_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions


-- 
Doron Ofek | www.ofek.biz | do...@ofek.biz |
|Silent Circle Phone (Anonymous and Secure line): 1(408)609-5140(California)
|Office Phone IL: +972-3-9533603  UK: 442070482630  US: 17204776263 | 

_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות