ערב טוב,

אלו המשימות שעבדנו עליהן:
*יהודה דויטש ושי ברגר:* חיפוש מערכת לניהול פרוייקטים עבור העמותה.
*משה נחמיאס:* ?
*יאיר:* ?
*שי ברגר:* ניידרת של כנס דרופל, ?
*שי גובר:* פתיחת באג ב- LibreOffice, חברת לתועלת הציבור שתקדם קוד פתוח וכנס
DevOps למגזר הביטחון.

(מוזמנים להשלים)

ניפגש בפעם הבאה!


שי גובר
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות