שלום לכולם,

מוזמנים להצביע ולהשפיע:
http://doodle.com/poll/3tp8dnhrgxzvnwgz

שי גובר ועמותת המקור
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות