שבוע טוב לכולם,
הסיכום של ישיבת הועד האחרונה שהתקיימה שלשום נמצא בויקי -
http://wiki.hamakor.org.il/index.php/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A2%D7%93/8.3.18

-- 
יום טוב,
תומר בריסקר
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות