שלום,

מי שבא לאסיפה הכללית הערב, ואינו עובד במגדל משה אביב -- אנא הביאו אתכם תעודה 
מזהה, תידרשו להפקיד אותה בכניסה למגדל.

אני מחכה לכם בקומה 51.
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות