On Thu, 2018-09-20 at 01:25 +0300, Shai Berger wrote:היה גם מקרה של
מוביל פרויקט שהתבטא נגד ישראל בתוקף תפקידו כמוביל
> > הפרויקט
> > (Clement Lefebrve, Linux Mint)
> 
> That is true. Then he apologized for it. Then the Mint project teamed
> up with CompuLab, from Haifa, to create the "Mint Box". Please drop
> this case.

הוא מעולם לא התנצל על התבטאותו שישראלים לא רצויים בפרויקט.
הוא חזר בו ומקבל ישראלים, זה נכון. אבל הוא לא התנצל.
כמו כן, התנהגותו נבלמה ע"י קוד התנהגות (נדמה לי, שקוד ההתנהגות המובלע
בתוך ה-GPL).

אני סומך על כך שבקשתך להרפות מהסיפור הזה מוגבלת לבקשה לא לרדוף אחריו,
להבדיל מהבאת הסיפור כדוגמא להתנהגות שאסורה על ידי קוד התנהגות.

> > מכיוון שהוא גם תרם תרומה טכנית גדולה ל-JavaScript
> > ול-Mozilla,
> > הסיפור שלו טוב כמקרה מבחן לקביעת מדיניות שעלולה להרחיק מפתחים טובים
> > מפרויקט בגלל סיבות שאינן ארכיטקטורה/קוד גרועים.
> 
> Again, wrong history. It wasn't the open-source project he was pushed
> out of, it was the company.

מה שהיה במציאות בהיסטוריה לא חייב להשתכפל במדויק בסיפור מקרה (case
story)
שמשמש בויכוחים לקביעת קוד התנהגות מתאים.

כאן הבעיה היא איפה רוצים להעביר את הגבול בין התנהגות של משתתף בפרויקט
עצמו לבין התנהגותו מחוץ לפרויקט.
נניח לשם הדוגמא (דוגמא קיצונית בכוונה) שמחבל חיזבאללה עם דם על ידיו,
ששוחרר תמורת הגופות של אורון שאול והדר גולדין, משתתף בתיקון בגי RTL
ב-LibreOffice.

האם אנו כישראלים נתנגד להשתתפותו בגלל העבר שלו?
ומה אם ההתבטאויות האנטי-ישראליות הן כולן מחוץ לפרויקט ובפרויקט עצמו הוא
משתף פעולה עם ישראלים בנפש חפצה, כולל מנטורינג ושיתוף פעולה עם ישראלי
שהיה פעיל בנוער הגבעות?

> > *** אבל צריך לשים לב לנקודה אחת ***
> > 
> > הבעיה שאני רוצה לפתור בהצעה הנוכחית היא למנוע מקרים כמו 
> > Rod Vagg, Node.js
> > Larry Garfield, Drupal
> > שבהם מעיפים מפתח מפרויקט בגלל האשמות שמאשימים מאחורי גבו, בלי
> > שתינתן
> > לו הזכות להתעמת עם ההאשמות ולתת לו הזדמנות להפריך אותן בפומבי.
> 
> Rod Vagg was charged, but AFAICT the relevant groups ended up
> "acquitting" him; also, by his own admission[1], he was actually
> guilty
> of many of the charges.

הנקודה החשובה היא שעד כמה שהבנתי, לא עימתו אותו עם ההאשמות נגדו.
בקשר לאשמתו בחלק מההאשמות נגדו - הוא התנצל איפה שהיה צריך להתנצל, והוא
הפריך האשמות שלדעתו לא היו נכונות. המאמר ארוך ורובו לא דרוש להבהרת
הנקודה שלי.

> Larry Garfield's case is much more murky. At a first glance, after
> reading his post as well as community leader's posts, it seems he was
> wronged. I do not have to make final judgement, so I don't.

מה שאינך פוסק לגביו זה אם התוצאה (להעיף את גרפילד מפרויקט דרופל) נכונה
או לא. ואם היו דורשים ממני פסק דין בעניינו, גם אני הייתי מסרב כי אינני
מכיר מספיק את העובדות.

אבל על דבר אחד לא צריכה להיות מחלוקת: התהליך לא היה תקין.
כידוע לך, בלוגיקה אם ב' נובע מ-א', ו-א' לא נכון, זה לא בהכרח אומר שב'
לא נכון.
והנמשל הוא שיכול לקרות שהתוצאה נכונה גם אם התהליך לא נכון.

> At any case, I would highly discourage taking community advice from
> ESR.

מה הקשר בין זה לבין הצורך בכך שקוד התנהגות גם יבטיח תהליך תקין אם
מאשימים מישהו בהפרתו?

The Code of Conducts say very little about how complaints should
> be handled, and rightly so.

אדם סביר יכול לטעון שקוד התנהגות הוא לא המקום לכניסה לפרטים נוהליים של
טיפול בתלונות על הפרתו.
אבל הטיעון שלי הוא שקוד ההתנהגות חייב להבטיח לכל מי שמשתתף בפרויקט/בכנס
שיהיה תהליך תקין שיתן לו הזדמנות לדעת על מה בדיוק מתלוננים נגדו, להתעמת
עם הטענות שמופנות נגדו, ולהציג את הגירסה שלו.

בלי ערובה כזו, אני ואנשים כמוני ירגישו לא בטוחים בסביבות שדורשות קיום
קוד התנהגות.
כבר הזכרתי מקרה שבו עזבתי קבוצה לאחר אזהרה, מכיוון שהתלונה נגדי לא היתה
ברורה, והיה איום שאם אעבור שוב על קוד ההתנהגות, אפילו אם בשוגג, יעיפו
אותי מהקבוצה ללא אתראה נוספת. בסיטואציה כזו עזבתי מיד את הקבוצה כי
הרגשתי לא נוח בה. בדיוק כמו אשה, להט"ב או אתיופי שחטפו הערות מהסוג
שקודי התנהגות אוסרים במפורש.

> There are Enforcement Manuals for that,
> although as far as I'm aware none of our conferences have officially
> adopted any of those.

הגיע הזמן שיהיה משהו בנידון.

> In the end, I believe you should trust the organizers and their CoC
> committee to do the right thing. If you don't, it may be a sign that
> you don't share enough of their values, and should indeed avoid their
> events.

נראה אותך אומר את זה ללארי גרפילד.
הגאונים שכתבו את החוקה של ארה"ב יצאו מההנחה הנכונה, שאסור לסמוך על בעלי
סמכות שיפעילו את סמכותם ללא ניצול לרעה. בשביל זה יש הפרדה בין רשויות
ואיזונים.

בישראל כיום יש טענות שאין איזון לעוצמתו של בית המשפט העליון, ואין איזון
לעוצמתן של עובדות סוציאליות כשמדובר בהוצאת ילדים מרשות הוריהם
הביולוגיים.

וכאן אני לא מקבל את הטענה שצריך לסמוך על מארגני ומובילי הכנסים
והפרויקטים, במיוחד כשמדובר בפעילות הולכת ומתמשכת שבמהלכה נושאי התפקידים
מתחלפים.
(ולצורך זה, כנס פייקון, למשל, שמתקיים כל שנה יכול להיחשב כפעילות הולכת
ומתמשכת, כי אם מעיפים מישהו מכנס בגלל הפרה חמורה של קוד ההתנהגות, הוא
לא יורשה להשתתף בכנסים עתידיים.)

*** ובלי קשר ישיר להנ"ל ***
> > 
> > צריך לקבוע מדיניות ברורה מתי חייו הפרטיים של מפתח/מנהל (כמו פעילותו
> > הפוליטית של איץ' נגד נישואין של בני אותו המין) אמורים לעניין את
> > המשתתפים האחרים בפרויקט ומתי לא.
> > 
> 
> I disagree three times: (1) Public political activity is not really
> "private life" (2) Eich, as noted above, was not sanctioned by any
> open-source project (3) "A clear policy should be set" -- by who? for
> who? who should be bound to it?

1. השתמשתי במונח לא מוצלח. הייתי צריך לומר "חייו של מפתח/מנהל מחוץ
לפרויקט" במקום "חייו הפרטיים".

2. מצד אחד, אנו הישראלים רגילים לעבוד בפרויקטי תוכנה חופשית עם אנשים
שהם אנטי-ישראל ותומכי BDS
בחייהם מחוץ לפרויקט.
מצד שני, אנשים כמו איץ' שפועלים נגד נישואין של בני אותו מין ואם יצליחו
יפגעו ישירות בפעילים, בבירור עברו את הגבול.

3. מי יקבע את הגבול? אני מזמין את הקהילה לדון בנושא, להביא דוגמאות
נוספות, להביע את דעתם אם ההתנהגות מקובלת עליהם או לא.
לאחר תקופת דיון סבירה, יהיה יותר ברור איפה אנו רוצים להעביר את הגבול.
ואז יהיה אפשר להוסיף אותו לקודי ההתנהגות של הפרויקטים והכנסים, ומי
שמשתתף בהם יהיה כפוף לו.

> > נראה לי שבדרך כלל מקרה המבחן המתאים (לדיונים בשאלה זו) זה איך
> > מתמודדים
> > עם דעות אנטי-ישראליות של אחד מהמשתתפים בפרויקט כלפי משתתפים אחרים
> > בפרויקט שהינם ישראלים.
> > 
> 
> I have no idea what you're talking about.

זו היתה הצעה לדוגמא איך להתמודד עם השאלה איפה להעביר את הגבול בין חייו
של מפתח/מנהל מחוץ לפרויקט לבין חייו בתוך הפרויקט. ללארי גרפילד, למשל,
יש חיי מין לא שגרתיים מחוץ לפרויקט. הוא כתב עליהם בפורומים פומביים
שאינם קשורים לעולם התוכנה.

המאשימים שלו חיפשו, מצאו ודגו את מה שכתב והביאו את דבריו כראיות. האם זו
התנהגות שאנו מוכנים לקבל? האם נקבל מפתח מוכשר שהינו הומופוב וכותב על כך
בפורומים המיועדים לכך, אבל מקפיד להסתיר את נטיותיו ההומופוביות בכל
מגעיו עם מפתחי תוכנה ולא מזכיר את זה בפורומים של מפתחי תוכנה? האם אנו
מוכנים לקבל התנהגות של אנשים שבודקים ומחפשים בנרות אחר התבטאות לא נאותה
של שותף לפרויקט כדי להעיף אותו מהפרויקט?

> There was once a Django core developer who, on a project forum,
> referred to his post about how we should all accept Christ as our
> savior and how doing anything that the Church doesn't like has to be
> very bad for you. I chose to get into a bit of an email discussion to
> try to convince him that he's wrong.

האם הוא הזכיר את ישו ב-sig
שלו, או בתוכן הפוסט שלו בפורום?
והאם קוד התנהגות צריך להבדיל בין שתי סיטואציות אלה?

(ב-sig
שלי להלן אני מנסה לקדם אג'נדה מסוימת שעלולה לא להיות לרוחם של חלק
מהקוראים, כדאי שקוד ההתנהגות יבהיר אם זה בסדר או לא.)


-- 
"Prior to capitalism, the way people amassed great wealth was by
looting, plundering and enslaving their fellow man. Capitalism made it
possible to become wealthy by serving your fellow man." - Walter E.
Williams
My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with
which I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html


_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות