היו סיבות טובות לשנות את תאריך האירוע.

אבל אני לא רואה סיבות טובות לשנות את שם האירוע.
השם הקיים הינו ייחודי ומרמז על כנס שונה מהאחרים.

אם כבר לשנות משהו אז להחזיר לכנס כמה מהפעילויות הייחודיות שהיו בכנסים
הראשונים לפני 10+ שנים. פרס המקור, חידת טריביה, תחרויות האקרים, דוכן
ספרים כו'.
הכנסים בשנים האחרונות הם בסך הכל ערימת הרצאות (ולפני שמזכירים לי שכאן
זה לא פינלנד וצריך לדבר יפה, אני מבקש להדגיש שאני לא מאשים אף אחד
אישית).


On Thu, 2018-09-20 at 21:53 +0300, Amichai Rotman wrote:
> לאור מה ששי ציין:
> 
> אולי הגיע הזמן להחליף את השם של האירוע השנתי למשהו אחר?
> 
> אולי "פינגווין ישראלי" או פשוט "כנס עמותת המקור [שנה]"?
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות