שלום לכולם,

On Sat, 22 Sep 2018 03:51:27 +0300
Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:

> הצצתי בקוד ההתנהגות של פייקון 2018 האמריקאי בקישור:
> https://us.pycon.org/2018/about/code-of-conduct/
> 
> יש שם קישור להוראות לצוות איך לטפל בתלונות על הפרת קוד ההתנהגות:
> https://us.pycon.org/2018/about/code-of-conduct/staff-procedure/
> 
> כאשר נציג הצוות הולך לדבר עם האדם שהתלוננו עליו (נילון), שלושת הדברים
> הראשונים שהוא צריך לעשות הם:
> Explain what happenedFocus on the impact of their behaviorReiterate the
> Code of Conduct and that their behavior was not appropriate
> כלומר להסביר לנילון מהי בדיוק התלונה עליו.
> זה החלק הראשון של התהליך התקין שאני מדבר עליו.
>

ברצוני לציין שאני מסכים עם עומר שיש צורך בניסוח הליכים תקינים, בנוסף לקוד
ההתנהגות. יש גם את הקישור הזה של ראיון עם טורבלדס:
https://www.bbc.co.uk/news/technology-45664640
שבו הוא מבדיל בין העובדה שהעלבות כלשהן, ובכללן העלבות על רקע אישי, אינן דבר
רצוי, לבין אפליה על רקע השתייכות לקבוצה מסוימת.

BTW, see
https://www.zdnet.com/article/what-happens-if-you-try-to-take-your-code-out-of-linux/
for why there is no risk of pulling out existing code that was put under a free
software licence.

-- 
-----------------------------------------------------------------
Shlomi Fish       http://www.shlomifish.org/
Summer Glau Facts - http://shlom.in/sglau-facts

Chuck Norris knows exactly which thing is rotten in the kingdom of Denmark.
    — http://www.shlomifish.org/humour/bits/facts/Chuck-Norris/

Please reply to list if it's a mailing list post - http://shlom.in/reply .
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות