שלום חברים וחברות,

אנו מתכוונים לכנס אסיפה כללית של עמותת המקור בסיומו של כנס אוגוסט
פינגווין בבית ציוני אמריקה בתאריך 9.11.2018. הזמנה רשמית לאספה תצא
בעוד מספר ימים.

סדר היום המתוכנן כרגע הוא:

1. עדכונים על הפעילות השוטפת של העמותה במהלך שנת 2018.
2. דיון פתוח על המשך דרכה של העמותה.
3. בחירות למוסדות העמותה.

מי שרוצה להעלות נושאים נוספים לסדר היום, מוזמן לעשות זאת ברשימת הדיונים
של העמותה, discussions@hamakor.org.il או בפניה לועד בכתובת
‏bo...@hamakor.org.il.

נשמח גם אם מי שבכוונתם להתמודד לתפקיד במוסדות (ועד מנהל או ועדת ביקורת)
יודיעו על כך מראש.

בשם הועד המנהל,
תומר בריסקר
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות