שלום לכולם,

בעקבות מספר התייעצויות ודיונים שקיימנו לאחרונה בנושא גיוס משאבים
לעמותה, אני רוצה להעלות לסדר היום באסיפה הצעה, לאפשר לתאגידים וחברות
להיות חברים בעמותה. את הניסוח המדויק של הצעת ההחלטה אביא בימים הקרובים,
לאחר שאברר גם מה אפשרי מבחינה משפטית, אבל הרעיון הכללי הוא:

- תאגיד יוכל להיות חבר בעמותה
- הועד יוכל לקבוע את התנאים לחברות תאגיד; בפרט, התנאים לא בהכרח יהיו
 שווים לכל התאגידים (דמי חבר של סטארטאפ לא יהיו כמו של חברת ענק)
- לחברים תאגידים תהיה זכות הצבעה באספה הכללית וזכות להיבחר לועד, אבל
    - הועד יורכב תמיד ברובו מחברים יחידים
    - החלטות האספה הכללית לא יעברו אם יש התנגדות של רוב מיוחס
     (נאמר, 2/3) של החברים היחידים הנוכחים, אפילו אם בין כל החברים
     (כלומר כולל התאגידים) יש להן רוב

הציפייה היא שדמי החבר של תאגיד יהיו גבוהים בסדרי גודל מאלו של יחיד,
והעמותה תוכל להשתמש בכסף לייצר פעילויות שגם החברים התאגידים ייהנו מהן.

להתראות בפינגווין ובאספה,
    שי
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות