אני לא בטוח שהנושא הבא צריך העלאה לסדר היום באסיפה הכללית אבל בכל זאת:

לפני כמה שבועות עברתי על כמה קודי התנהגות של אירועים תחת חסות המקור
ואירועים אחרים.
שמתי לב שבאירועים תחת חסות המקור אין סעיף שמבטיח הליך תקין לטיפול
בתלונות.
הליך תקין חיוני כדי למנוע מתלונות שווא מלפגוע בנילונים ומיצירת chilling
effect
שעלול למנוע מאנשים מלבצע פעולות שצריך לבצע בגלל החשש מתלונות שווא.

הליך תקין זה הליך שכולל, בין השאר, את הפעולות הבאות:
1. הבטחת זכותו של הנילון לדעת מהי בדיוק התלונה נגדו.
2. הבטחת זכותו של הנילון לתת את הגירסה שלו למה שקרה ושהגירסה שלו תישמע.

ההצעה שלי היא לשריין בתקנון או במכניזם אחר את החובה לכלול את הזכות
להליך תקין בכל קוד התנהגות שיש להמקור שליטה בהכנתו.

--- עומר זק


-- 
cal 09 1752
My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with
which
I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html

_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות