אני עם עומר. לא רואה סיבה שזה יהיה יותר מנותן חסות שנתי עם לוגו באתר העמותה
והסכמה מראש על סוג החסות בכנס השנתי.

On Mon, Oct 29, 2018 at 11:01 PM Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:

> בהנחה שבאסיפה עצמה הזמן יספיק להצבעה עצמה, כדאי לדון בנושא בזמן שנשאר
> עד אוגוסט פינגווין. ברוח זו אני מעלה את השאלות הבאות.
>
> 1. איך מתן אפשרות לתאגידים להיות חברים בעמותה תסייע לגיוס משאבים?
> 2. למה צריך שתאגידים יהיו חברים ולא רק ידידים?
> 3. האם תהיה אפשרות לגרש תאגיד חבר מהעמותה אם ההנהלה שלו תעבור למדיניות
> עסקית שהיא אנטי תוכנה חופשית, כולל למשל הגשת תביעה בגין הפרת פטנט
> (שאינה למטרת התגוננות בפני טרול פטנטים)? איזה תהליך יידרש לגירוש תאגיד
> חבר מהעמותה?
>
> יש לי דעה משלי בנידון אבל קודם שנדע מה אנשים נוספים חושבים על כך.
>
> --- עומר זק
>
>
> On Mon, 2018-10-29 at 22:34 +0200, Shai Berger wrote:
> > שלום לכולם,
> >
> > בעקבות מספר התייעצויות ודיונים שקיימנו לאחרונה בנושא גיוס משאבים
> > לעמותה, אני רוצה להעלות לסדר היום באסיפה הצעה, לאפשר לתאגידים וחברות
> > להיות חברים בעמותה. את הניסוח המדויק של הצעת ההחלטה אביא בימים
> > הקרובים,
> > לאחר שאברר גם מה אפשרי מבחינה משפטית, אבל הרעיון הכללי הוא:
> >
> > - תאגיד יוכל להיות חבר בעמותה
> > - הועד יוכל לקבוע את התנאים לחברות תאגיד; בפרט, התנאים לא בהכרח יהיו
> >  שווים לכל התאגידים (דמי חבר של סטארטאפ לא יהיו כמו של חברת ענק)
> > - לחברים תאגידים תהיה זכות הצבעה באספה הכללית וזכות להיבחר לועד, אבל
> >    - הועד יורכב תמיד ברובו מחברים יחידים
> >    - החלטות האספה הכללית לא יעברו אם יש התנגדות של רוב מיוחס
> >     (נאמר, 2/3) של החברים היחידים הנוכחים, אפילו אם בין כל החברים
> >     (כלומר כולל התאגידים) יש להן רוב
> >
> > הציפייה היא שדמי החבר של תאגיד יהיו גבוהים בסדרי גודל מאלו של יחיד,
> > והעמותה תוכל להשתמש בכסף לייצר פעילויות שגם החברים התאגידים ייהנו
> > מהן.
> --
> The key to making programs fast is to make them do practically nothing.
> Mike Haertel (original author of GNU grep)
> My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/
>
> My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
> They do not represent the official policy of any organization with
> which
> I may be affiliated in any way.
> WARNING TO SPAMMERS: at https://www.zak.co.il/spamwarning.html
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות