רגע, עכשיו כשIBM קנו את "המקור" אנחנו עדיין צריכים ספונסור?

(קצת הומור. אל תכעסו עלי, לכו להצביע!)

On Tue, 30 Oct 2018 at 01:11, Shay Gover <govers...@gmail.com> wrote:

> אני עם עומר. לא רואה סיבה שזה יהיה יותר מנותן חסות שנתי עם לוגו באתר
> העמותה והסכמה מראש על סוג החסות בכנס השנתי.
>
> On Mon, Oct 29, 2018 at 11:01 PM Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:
>
>> בהנחה שבאסיפה עצמה הזמן יספיק להצבעה עצמה, כדאי לדון בנושא בזמן שנשאר
>> עד אוגוסט פינגווין. ברוח זו אני מעלה את השאלות הבאות.
>>
>> 1. איך מתן אפשרות לתאגידים להיות חברים בעמותה תסייע לגיוס משאבים?
>> 2. למה צריך שתאגידים יהיו חברים ולא רק ידידים?
>> 3. האם תהיה אפשרות לגרש תאגיד חבר מהעמותה אם ההנהלה שלו תעבור למדיניות
>> עסקית שהיא אנטי תוכנה חופשית, כולל למשל הגשת תביעה בגין הפרת פטנט
>> (שאינה למטרת התגוננות בפני טרול פטנטים)? איזה תהליך יידרש לגירוש תאגיד
>> חבר מהעמותה?
>>
>> יש לי דעה משלי בנידון אבל קודם שנדע מה אנשים נוספים חושבים על כך.
>>
>> --- עומר זק
>>
>>
>> On Mon, 2018-10-29 at 22:34 +0200, Shai Berger wrote:
>> > שלום לכולם,
>> >
>> > בעקבות מספר התייעצויות ודיונים שקיימנו לאחרונה בנושא גיוס משאבים
>> > לעמותה, אני רוצה להעלות לסדר היום באסיפה הצעה, לאפשר לתאגידים וחברות
>> > להיות חברים בעמותה. את הניסוח המדויק של הצעת ההחלטה אביא בימים
>> > הקרובים,
>> > לאחר שאברר גם מה אפשרי מבחינה משפטית, אבל הרעיון הכללי הוא:
>> >
>> > - תאגיד יוכל להיות חבר בעמותה
>> > - הועד יוכל לקבוע את התנאים לחברות תאגיד; בפרט, התנאים לא בהכרח יהיו
>> >  שווים לכל התאגידים (דמי חבר של סטארטאפ לא יהיו כמו של חברת ענק)
>> > - לחברים תאגידים תהיה זכות הצבעה באספה הכללית וזכות להיבחר לועד, אבל
>> >    - הועד יורכב תמיד ברובו מחברים יחידים
>> >    - החלטות האספה הכללית לא יעברו אם יש התנגדות של רוב מיוחס
>> >     (נאמר, 2/3) של החברים היחידים הנוכחים, אפילו אם בין כל החברים
>> >     (כלומר כולל התאגידים) יש להן רוב
>> >
>> > הציפייה היא שדמי החבר של תאגיד יהיו גבוהים בסדרי גודל מאלו של יחיד,
>> > והעמותה תוכל להשתמש בכסף לייצר פעילויות שגם החברים התאגידים ייהנו
>> > מהן.
>> --
>> The key to making programs fast is to make them do practically nothing.
>> Mike Haertel (original author of GNU grep)
>> My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/
>>
>> My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
>> They do not represent the official policy of any organization with
>> which
>> I may be affiliated in any way.
>> WARNING TO SPAMMERS: at https://www.zak.co.il/spamwarning.html
>>
>> _______________________________________________
>> Discussions mailing list
>> Discussions@hamakor.org.il
>> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות