ניירות עמדה לממשלה הם לא פעילות בארגונים ועל כן אני רואה את הכנס הביטחוני
כיוצא דופן.

פעילות בארגונים תיהיה ללכת למקבלי החלטות ולשכנע אותם או לפחות להביא אותם
לכנסים כמו שקורה בכנס הביטחוני.
בכנסים הרגילים שלנו יש לנו בעיקר אנשים טכניים: מפתחים אנשי סיסטם וכו'. לא
מקבלי החלטות. גם ההרצאות לא עוסקות בקידום קוד פתוח בארגונים כמו ההרצאות
בכנס הביטחוני.
לכן אני מציע לבדוק איך מבצעים את זה מבלי לפגוע בפעילות של שילוב אוכלוסיות
חלשות בקוד פתוח כאמצעי להעצמה.

שי

On Tue, Oct 30, 2018 at 10:33 PM Shai Berger <s...@platonix.com> wrote:

> On Tue, 30 Oct 2018 15:41:00 +0200
> Shay Gover <govers...@gmail.com> wrote:
>
> > לאור האזכור של אילטם:
> > העמותה מקדמת קוד פתוח בעיקר ליחידים (עד כמה שאני רואה). אנחנו לא
> > עוסקים בקידום קוד פתוח בארגונים (אילטם הם איגוד מטמיעי מערכות
> > בארגונים).
>
> אני לא מסכים, פעמיים.
>
> פעם אחת, כי זה לא משקף את הפעילות שלנו בשטח -- אמנם מפגשי הפיתוח פונים
> בעיקר ליחידים, אבל הקהל בכנסים שלנו כולל מרכיב משמעותי מאד של אנשים
> שנשלחים אליהם ע״י הארגונים, ואפילו נותני החסויות הם בעצם סוג של מקבלי
> שירות בכנסים האלה. וזה עוד בכנסים ה„ורטיקליים”, המתמקדים בטכנולוגיות
> ספציפיות; בכנס מגזר הביטחון, למשל, כמעט ואין אנשים שמגיעים לשם כפרטים.
>
> ופעם שניה, כי זה לא משקף את הכוונות שלנו -- למשל, אנחנו מאוד רוצים לקדם
> קוד פתוח בשירות הציבורי והממשלתי, ואלה בהחלט ארגונים. וגם בארגונים שלא
> אכפת לנו במה הם משתמשים בפנים, אנחנו רוצים לקדם את המודעות לטכנולוגיות
> פתוחות ואת התמיכה בעבודה מולן (מי אמר „האתר שלי עובד רק עם כרום”?).
>
> >
> > אם אנחנו רוצים ללכת לכיוון הארגוני זה אפשרי אבל דורש תשתית שונה והגדרת
> > מטרות. לחלקינו יש גם ניסיון בתחום מהכנס הביטחוני.
> > זה עשוי למשוך קהל וכסף אבל ידרוש היערכות והשקעת משאבים.
> > אני חושב שבשלב זה, עדיף שנקים קבוצת דיון קטנה שתבדוק את הנושא ואת
> > המסגרת שבה ניתן להפעיל את זה (לפי הקווים שהועלו לעיל - בלי חברים
> > למשל).
>
> אז אם כך, הויכוח הוא על השאלה -- האם ניתן לתת לקבוצת הדיון הזו את
> הסמכות לחרוג מהקווים של „בלי חברים”? אולי רק „בלי ידידים”?
>
> אני חושב שבמצב הדברים שהגענו אליו, גיוס משאבים מהשוק העסקי הוא בנפשה של
> העמותה. בלי זה, לדעתי, היא לא תוכל להמשיך להתפתח, לא בכיוונים של השנתיים
> האחרונות ולא בכלל. ואני רוצה שמי שיוביל את הפעילות הזו יוכל לעשות זאת,
> כשידיו אינן קשורות.
>
> שי
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות