On Wed, 2018-10-31 at 07:56 +0200, Lior Kesos wrote:
> העמותה קמה לפניי יותר מ15 שנה בשביל לגבות כסף לראות סרט (גם אני הייתי
> שם)
> אח''כ נקשרו כתרים הוגדרו מטרות וכו'.. כך שהמטרות ההיסטוריות לא ממש
> רלוונטיות.

עד כמה שזכור לי, הסרט הוקרן לפני הקמת המקור (אוגוסט פינגווין הראשון).
העמותה הוקמה בגלל הפקת לקחים בעקבות פעילות זו, שהראתה את הצורך במסגרת
משפטית לגביית כספים ומתן קבלות תמורתם. בשביל הקרנה חד פעמית של סרט, מן
הסתם לא היו מקימים עמותה.

לא ברורה לי הטענה שהמטרות ההיסטוריות לא ממש רלוונטיות:

1. לא ידעתי ששינו את חוקי המס בישראל בצורה כל כך דרסטית, שייתרה את
הצורך בצינור לקבלת כספים ומסירת קבלות כנגדם.

2. לא ידעתי שבוטל לחלוטין הצורך במאמצי שתדלנות, אם כי נראה לי שבשנים
האחרונות לא מופנה כל כך הרבה מאמץ לכיוונים אלה. אולי מפני ששמים כל כך
הרבה דגש על כנסים.

>  השאלה היא מה קורה ב15 שנה קדימה.
> אני חושב שהעמותה נכשלה בכך שהיא לא מספיק מעניינת שיווקית כדי להכניס
> דם חדש ולהפוך אותה לרלוונטית .

העמותה מילאה את שתי המטרות שציינתי.
לכן לא ברורה לי הטענה שהעמותה נכשלה ו/או הפסיקה להיות רלוונטית.

זה לא אותו הדבר כמו הטענה שלא נכנס דם חדש לעמותה, שזה עניין לויכוח
נפרד.

> אני מציע להיות קשובים לשי שמכיר את הנושא מקרוב (ואני מוריד בפניו את
> הכובע מפאת כמות ואיכות העשייה)
> תראו את כנס הפייטון או הכנס הביטחוני אלו פעילויות מדהימות עם אימפקט
> אמיתי ולשם אנו צריכים לרכז את. האנרגיה.

הקרדיט האמיתי לכנסים המדהימים הללו מגיע לאנשים שהרימו את הכנסים הללו
(שי ותומר) ולפחות חלקם נשחק נפשית תוך כדי עשייה.
אותם אנשים הם "במקרה" גם חברי ועד המקור אבל צירוף מקרים זה אינו מחוייב
המציאות.
את אוגוסט פינגווין 2018 מרימים אנשים שאינם חברי ועד המקור.

בהיסטוריה של המקור כבר היו כל מיני קריאות לשלב פעילויות נוספות במסגרת
המקור והתשובה היתה תמיד בסגנון של "הראה את הקוד". כלומר שאתה תוביל את
הפרויקט והעמותה תסייע לך במילוי דרישות החוק כשמדובר בגביית כספים ומתן
קבלות כנגדם.

--- עומר זק


-- 
Not voting in an election is like voting for the candidate, whom you
hate the most.
My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with
which
I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html

_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות