כ"ארגון" בהקמה אני רוצה רק להעיר בקצרה: 1. לא חשבתי באיזה כובע אשתתף אם אחליט. 2. הכובע של "ארגון" הוא חלק מהתפתחות נורמלית של עמותה שהחברים 'גדלים' בה אחרי שעברו את שלב מימון כרטיס לסרט (בכ"ז 15 שנה, אז אני מקווה שכך). 3. מה שאמר בימ"ש אמריקאי מעניין וישים אולי פה ושם כתקדים, אבל שם גם עמודי חשמל הם סוג של חיות לפי הפסיקה הזו, צריך אומץ קודם כל בהגדרה העצמית ואח"כ מול העולם ואשתו. ולסיכום: כנס צריך לדון בשאלות כאלה.:כתב Omer Zak, 2018-10-31 09:49 בתאריך
On Wed, 2018-10-31 at 09:44 +0200, Shai Berger wrote:
On Wed, 31 Oct 2018 09:23:36 +0200
Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:


> לא חייבים לקפוץ בבת אחת להעסקת שכירים באופן קבוע.
> אפשר לקחת עובדים לפי כנס, כמו שעושים עם אירית גרין באוגוסט פינגווין
> 2018.
> זה מאפשר הורדת עומס מחברי ועד העמותה ומתנדבים, אבל משמר את הגמישות
> התעסוקתית ומאפשר את העמסת עלות העסקת העובדים על תקציב הכנס.

לא, זה לא. את אירית לקחנו כי אחרת לא היה פינגווין, אבל היא ממלאת את 
התפקיד של מארגן הכנס, לא את התפקיד של העמותה בעבודה מולו. בכנסים
אחרים
(למשל PyCon, GopherCon) יש אנשים מתוך ארגון הכנס שעושים תפקיד מקביל
לזה
של אירית בפינגווין.

את התפקיד של העמותה -- בעיקר כל מה שקשור למעבר על חוזים כדי לוודא
שהתנאים הגיוניים, וגם בקרה כספית -- אי אפשר להטיל על עובד זמני כזה.
זה
צריך להיות מישהו עם מחויבות לעמותה.

והאם אפשר להטיל תפקיד זה על עובד שכיר, או שזה חייב להתבצע על ידי חבר
ועד?--
We will only have peace with the Arabs when they love their children
more than they hate us.
               Golda Meir (Israeli Prime Minister between 1969-1974)
My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with
which
I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html

_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות