On Fri, Nov 2, 2018 at 11:57 AM Shai Berger <s...@platonix.com> wrote:

> > שיטה נוספת, היא לתת למישהו אחר לאשר את כל הדברים האלה עקרונית, והועד
> > חותם לאחר האישור של אותו
> > מתנדב וותיק. ככה אתם יכולים פחות להתעסק עם הדברים ולא צריכים "לסמוך"
> > על מישהו זמני.
>
> זה רעיון יפה, אבל אני לא רואה מאין מגיע מתנדב כזה, לעבודה האפורה ביותר
> בארגון, כאשר לעבודה המעניינת יותר של הובלת הפינגווין לא הצלחנו למצוא
> מתנדבים.
>

עד שלא תשאל, לא תדע (:
אני נוהג להציע דברים שאני גם מוכן לעשות בעצמי (או לחנוך מישהו אחר לבצע).
הכל תלוי באיך מדברים על התפקיד.

לא חסרים אנשים שצריכים ניסיון בניהול ארוע/עסק וזאת אחלה הזדמנות בעבורם.
עבורי, לפני כמה שנים זאת היתה התנסות ראשונה ומאוד משמעותית. הפירות
של זה הפכו לחברה בע"מ.  אז יודע להעריך גם את הניסון שצוברים "בעבודה אפורה".
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות